الان یهو یه لحظه انگار کلا برق بره و بیاد اتفاق افتاد بعد من و همسر جان با یه اخمی حالت تعجب بهم هم زل زدیم که بعدش با یه خنده ملیحی همراه بود..
از این اتفاقا که انگار دو تا غریبه دارن هم رو میبینن زیاد برامون میافته :دی ‎· farahnaaz
کلا زیاد با هم شوخی نمیکنیم.. رسمی بودن ما دو تا خیلی ها رو کلافه کرده .. مخصوصا خانواده هامونو ‎· farahnaaz