باقی شهرزاد کی میاد؟ #سرگرمی
فردا ‎· آیــــه!
@aye: واقعا؟؟؟ مرسی عزیزم ‎· farahnaaz
@farahnaaz آره دیگه، دوشنبه هرهفته میاد ‎· آیــــه!
@farahnaaz :پات چطوره؟ ‎· جولیا پندلتون
@aye: سپاس گذارم .. ‎· farahnaaz
@mousaviam2: مرجان جانم مو برداشته ‎· farahnaaz
مواظب خودت باش:-) ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: فدای شما عزیزم.. چشم ‎· farahnaaz