باقی شهرزاد کی میاد؟ #سرگرمی
فردا ‎- آیــــه!
@aye: واقعا؟؟؟ مرسی عزیزم ‎- farahnaaz
@farahnaaz آره دیگه، دوشنبه هرهفته میاد ‎- آیــــه!
@farahnaaz :پات چطوره؟ ‎- جولیا پندلتون
@aye: سپاس گذارم .. ‎- farahnaaz
@mousaviam2: مرجان جانم مو برداشته ‎- farahnaaz
مواظب خودت باش:-) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: فدای شما عزیزم.. چشم ‎- farahnaaz