Avatar for farahnaaz
یکی بیاد من رو پرت کنه تا برم حداقل یه دوش بگیرم قیافم رو به راه باشه . اه
Comment
معتاد:-)) ‎· mousaviam2
Comment
پرت کنه ! :| ‎· Mamad
Comment
@mousaviam2: نه بحث اعتیاد نیست.. بحث بی حوصلگیه.. بحث دوست نداشتن جایی که میخوای بری.. بحث کسی هست که دوس نداری ببینیش.. ‎· farahnaaz
Comment
@mirzaie: بعله دقیقا. ‎· farahnaaz
Comment
پوووف ‎· mousaviam2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place