از اونا من :دی
photo_2016-01-25_16-11-10.jpg
الکیه .. ‎- farahnaaz
polite رو خوب اومده با اینکه الکیه :)) ‎- farahnaaz
جنسیت رو زدید مرد؟ :))) ‎- پرگار
Simple man :d ‎- رهــــــــرو™
man ?:)) ‎- Sanach
@pargar: :)))) آره ‎- farahnaaz
@rrahro: آره دیگه چون الکی بود من زدم مرد :)))))))) ‎- farahnaaz
@sanach: ساناچ آره ‎- farahnaaz