از اونا من :دی
photo_2016-01-25_16-11-10.jpg
الکیه .. ‎· farahnaaz
polite رو خوب اومده با اینکه الکیه :)) ‎· farahnaaz
جنسیت رو زدید مرد؟ :))) ‎· پرگار
Simple man :d ‎· رهــــــــرو™
man ?:)) ‎· Sanach
@pargar: :)))) آره ‎· farahnaaz
@rrahro: آره دیگه چون الکی بود من زدم مرد :)))))))) ‎· farahnaaz
@sanach: ساناچ آره ‎· farahnaaz
:)) ‎· SaeedTheGiraffe ?