خیلی سرده اینجا... اونجا هم سرده ؟
خیلی ‎· گرین
@green: کجایین؟ ‎· farahnaaz
غرب :دی ‎· گرین
(: جی، یہاں بھی بڑی ٹھنڈ ہے = بله، اینجا هم خیلی سرده ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
پس همه جا سرده ‎· farahnaaz
نه اینجا خوبه ‎· Aliusha
بعله خیلی ‎· پریســــا
خیلی ‎· SaeedTheGiraffe ?
سردتر شده یکم ‎· Mamad