یعنی الان مشتاق فید غذای من هستید شما هاا :)))
اگه کوفته باشه :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: نه نه کوفته نیس ‎- farahnaaz
بدرد نمیخوره پس :))پ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: دلتم بخواد.. الان که گذاشتم حالت جا میاد ‎- farahnaaz