یعنی الان مشتاق فید غذای من هستید شما هاا :)))
اگه کوفته باشه :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: نه نه کوفته نیس ‎· farahnaaz
بدرد نمیخوره پس :))پ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: دلتم بخواد.. الان که گذاشتم حالت جا میاد ‎· farahnaaz