خوابم میاد و نباید بخوابم :|
چ کار کنیم؟ ‎- farahnaaz
برو واسه فردا ناهار بپز مارو اتيش بده:))) ‎- Nebraska
بخواب ‎- جولیا پندلتون
@puyax: نمیشه فردا ناهار دعوتم :))) ولی واسه شام رسما دیگه بلاکم میکنی :))) ‎- farahnaaz
@mousaviam2: نمیشه ‎- farahnaaz
کار نشد نداره:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجان باید برم بیرون آخه ‎- farahnaaz
@farahnaaz :یک چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: بفرمایید .. شایدم ناراحت بشم ‎- farahnaaz
هیچی کامنتت ادیت شد:-) همین و میخواستم بگم ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: تو فکر کردی من نمیخوابم چون همسر میخواد بره بیرون؟ :))))))))))))))) من اصلا ذلیل نیستم.. ‎- farahnaaz
تو خواب کامنت نوشتی دیگه:" ‎- جولیا پندلتون