خوابم میاد و نباید بخوابم :|
چ کار کنیم؟ ‎· farahnaaz
برو واسه فردا ناهار بپز مارو اتيش بده:))) ‎· Nebraska
بخواب ‎· جولیا پندلتون
@puyax: نمیشه فردا ناهار دعوتم :))) ولی واسه شام رسما دیگه بلاکم میکنی :))) ‎· farahnaaz
@mousaviam2: نمیشه ‎· farahnaaz
کار نشد نداره:-)) ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرجان باید برم بیرون آخه ‎· farahnaaz
@farahnaaz :یک چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: بفرمایید .. شایدم ناراحت بشم ‎· farahnaaz
هیچی کامنتت ادیت شد:-) همین و میخواستم بگم ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: تو فکر کردی من نمیخوابم چون همسر میخواد بره بیرون؟ :))))))))))))))) من اصلا ذلیل نیستم.. ‎· farahnaaz
تو خواب کامنت نوشتی دیگه:" ‎· جولیا پندلتون