همسر بین این همه مخلفات بعد شام گیر کرده :))) داره دیوونه میشه :))))
چیا دارین؟ :( ‎· خانوم میم
@saye: هر چی دلت بخواد ‎· farahnaaz
آجیل.. میوه.. تخمه. بستنی.. ترشک های مختلف .. کیک.. :)) چایی.. قهوه.. فردا شک نکن میر ه بیمارستان :)) ‎· farahnaaz
@farahnaaz: دور از جون ‎· خانوم میم