موکوم کسل کننده
ایشش ‎- farahnaaz
خیجالت بکش ‎- نومیا
@nomia: چیرا؟ واقعا ولی کسل کننده شده برام نمیدونم چرا ‎- farahnaaz
شرم آوره واقعا ‎- نومیا
@nomia: ::| ‎- farahnaaz
بیست چهار ساعتع اینجایی معلومه کسل کننده میشه :)) ‎- حوسین
@hosein1: :))) تو هم تو خونه همش تنها بودی .. به جز چند ساعت تو طول شب معلومه میومدی اینجا ‎- farahnaaz