موکوم کسل کننده
ایشش ‎· farahnaaz
خیجالت بکش ‎· نومیا
@nomia: چیرا؟ واقعا ولی کسل کننده شده برام نمیدونم چرا ‎· farahnaaz
شرم آوره واقعا ‎· نومیا
@nomia: ::| ‎· farahnaaz
بیست چهار ساعتع اینجایی معلومه کسل کننده میشه :)) ‎· حوسین
@hosein1: :))) تو هم تو خونه همش تنها بودی .. به جز چند ساعت تو طول شب معلومه میومدی اینجا ‎· farahnaaz