بفرمایین تخم مرغ آبپز
عدسی و شله زرد صرف شده ‎· نومیا
@nomia: شله زرد؟ :| ‎· farahnaaz
@nomia: نوش جان البته شله زرد دلم خواست ‎· farahnaaz