کباب تابه ای و پلو :)
عکس بذاری بلاکت میکنم :( ‎- Mamad
@mirzaie: نذاشتم دیگه :| ‎- farahnaaz