سرما خوردگی که فقط گلو درد و تب داره از صد تا مریضی بدتره :|
قرص بروفن سینوس بگیر و بخور، هم تب رو میاره پایین، هم سودوافدرین داره، عوارض گلو درد و زکام رو به شدن پایین میاره ‎· روانشناس
@ravanshenas2016: مچکرم به جای این کلداکس خوردم بیهوش شدم :دی ‎· farahnaaz