بعدازظهر آدینه تون بخیر و شادی :دی
ایواره شما هم وخیر ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :)) ‎· farahnaaz
دلم تنگه سی لری حرف زیه:-)) @farahnaaz ‎· جولیا پندلتون