بعدازظهر آدینه تون بخیر و شادی :دی
ایواره شما هم وخیر ‎- جولیا پندلتون
دلم تنگه سی لری حرف زیه:-)) @farahnaaz ‎- جولیا پندلتون