چند روزه غذای من شده سوپ و تخم مرغ آبپز.. شلغم و لیمو شیرین :| دیگه از هر چی تخم مرغ زده شدم
چرا؟ پس این غذاهای خوچمزه رو چرا درس می کنی؟ ‎- خانوم میم
آه مردم بخاطر عکسایی که گذاشتی.هی گذاشتی ملت آه کشیدن;) ‎- farzaaneh
@saye: همسر جان میل میکنن ‎- farahnaaz
@farzaaneh: واقعا؟؟ آه مردم بود من رو گرفت؟ وای بر من پس :| ‎- farahnaaz
@farahnaaz: ;) :)) ‎- farzaaneh
@farzaaneh: :))) ‎- farahnaaz