چند روز پیش بعد یک سال چایی شیرین خوردم :|
واقعا که ‎- خانوم میم
@saye: اصلا دوس ندارم... نمک, شکر, آرد سفید واقعا برای بدن مضر هستن ‎- farahnaaz