ناهار رو ساعت 12:30 خوردیم خیلی زود بود :))) چیه این مثبت بازی ها
ما کلا 12:30 ناهارمون تموم میشه ‎· samantam
شام رو هم 6:30 ‎· samantam
@samantam: 6:30؟؟؟؟ تا موقع خواب دوباره گشنتون نمیشه ‎· farahnaaz
میوه :) @farahnaaz ‎· samantam
@samantam: البته شبا فقط باید سالاد بخوریم که خیلیا نمیتونن :)) ‎· farahnaaz