همسر چند روزی بود مرخصی گرفته بود من از تنهایی تو خونه دربیام :) امروز داره میره سرکار میگه میخوای بری خونه مادرم تنها نباشی گفتم نه خوبم ابنجا راحت ترم ممنون
خب حوصله ندارم .. مریضم دوس دارم تنها باشم ‎· farahnaaz
خب همینو بهش بگو که هزارتا فکر نکنه، بگو مریضم حوصله ندارم دوست دارم تنها باشم ‎· مـِـهدی❆
@mahdidavoudi: نگفتم دیگه:| فکر کنم دلگیر شد ‎· farahnaaz
وا چرا خونه مادرش حالا:/ ‎· مستانه
@mastaneh: چون تنها جایی که میرم همون جاست.. یعنی نسبت به بقیه جاها اونجا راحتترم ‎· farahnaaz