به همسر میگم شیر برنج درست کنم میگه باشه بعد جالبه اینه میگم تا حالا اصلا درست نکردماا اگه خراب شد دیگه با خودته هاا :)) میخنده میگه باشه
این درسته ، خسته و کوفته تو این سرما بیایی بعد شیربرنج؟!؟! ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: ببین اگه خراب بشه شام میریم بیرون تو خودتو ناارحت نکن :)))) ‎· farahnaaz
سخت نیست ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: چون درست نکردم میگم بهش که اگه بد شد گفته باشم دیگه :دی ‎· farahnaaz
گلاب نریز یا اگ ریختی کم بریز ، شکر رو خیلی دقت کن کم کم بریز :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™