چه سکوتی فرا گرفته منزل را
قل قل کردن برنج روی گاز ‎· farahnaaz
آهنگ بزار خواهر ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: نه این سکوت الان لازمه :دی .. ‎· farahnaaz