چه سکوتی فرا گرفته منزل را
قل قل کردن برنج روی گاز ‎- farahnaaz
آهنگ بزار خواهر ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: نه این سکوت الان لازمه :دی .. ‎- farahnaaz