لازم الدکتر شدم رفت :|
چرا؟ ‎- Myri∂m
@myriam: سرما خوردگی داشتم بهتر شدم ولی باز دوباره امروز خیلی عجیب زده به کتف و قفسه سینه درد عجیبی :| ‎- farahnaaz
:| زووووودی خوب شو :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
گرم نگه دار خودت رو ‎- Myri∂m
@saeedgreen: سعی میکنم :| ‎- farahnaaz
@myriam: خونمون سرده :|| بااینکه شوفاژ روشنه ولی بازم جواب گو نیست.. هوا اینجا سرده خیلی ‎- farahnaaz
منم همش اشپزخونه باشم اینجوری میشم ، یکم ب خودت برس خب :| ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: دقیقا شما هم متوجه شدی :| ‎- farahnaaz