لازم الدکتر شدم رفت :|
چرا؟ ‎· Myri∂m
@myriam: سرما خوردگی داشتم بهتر شدم ولی باز دوباره امروز خیلی عجیب زده به کتف و قفسه سینه درد عجیبی :| ‎· farahnaaz
:| زووووودی خوب شو :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
گرم نگه دار خودت رو ‎· Myri∂m
@saeedgreen: سعی میکنم :| ‎· farahnaaz
@myriam: خونمون سرده :|| بااینکه شوفاژ روشنه ولی بازم جواب گو نیست.. هوا اینجا سرده خیلی ‎· farahnaaz
منم همش اشپزخونه باشم اینجوری میشم ، یکم ب خودت برس خب :| ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: دقیقا شما هم متوجه شدی :| ‎· farahnaaz