برادر همسر جان نامزد انتخابات مجلس شده :دی
تایید صلاحیت شدن؟ تو همین فرفر ۳ ، ۴ تایی نامزد شده بودن :)) ‎- Mamad
تو اداره ما هم یه سری کاندید شدن ‎- Aliusha
@mirzaie: بعله :))) ‎- farahnaaz
@aliusha: اوهووم ‎- farahnaaz
@farahnaaz: اوه :))) ‎- Mamad
@mirzaie: ببین پشتکارش حتما باعث میشه یه روزی بره ریاست جمهوری و رای بیاره /:))))) ‎- farahnaaz
یعنی کی میتونه باشه:دی ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: :))) ‎- farahnaaz