برادر همسر جان نامزد انتخابات مجلس شده :دی
تایید صلاحیت شدن؟ تو همین فرفر ۳ ، ۴ تایی نامزد شده بودن :)) ‎· Mamad
تو اداره ما هم یه سری کاندید شدن ‎· Aliusha
@mirzaie: بعله :))) ‎· farahnaaz
@aliusha: اوهووم ‎· farahnaaz
@farahnaaz: اوه :))) ‎· Mamad
@mirzaie: ببین پشتکارش حتما باعث میشه یه روزی بره ریاست جمهوری و رای بیاره /:))))) ‎· farahnaaz
یعنی کی میتونه باشه:دی ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :))) ‎· farahnaaz