:|| از مریضی خواب ندارم
دکتر نرفتی شما ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: نه روایت داریم تا 4 روز نرو :دی بعد اگه خوب نشدی دست به دامان دوا شو ‎- farahnaaz
@farahnaaz خب چهار روز بو غذا تو خونه نمیپیچه خوبه :))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: خودش درست میکنه تا حدودی :دی ‎- farahnaaz
چی شدی؟ ‎- خانوم میم
@saye: سرما خوردگی همراه با عطسه مداوم. سردرد. آبریزش بینی.. بدن درد :| ‎- farahnaaz
عاخ عاخ ایشالا زود خوب میشی ‎- خانوم میم
@saye: ممنونم ‎- farahnaaz