:|| از مریضی خواب ندارم
دکتر نرفتی شما ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: نه روایت داریم تا 4 روز نرو :دی بعد اگه خوب نشدی دست به دامان دوا شو ‎· farahnaaz
@farahnaaz خب چهار روز بو غذا تو خونه نمیپیچه خوبه :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: خودش درست میکنه تا حدودی :دی ‎· farahnaaz
چی شدی؟ ‎· خانوم میم
@saye: سرما خوردگی همراه با عطسه مداوم. سردرد. آبریزش بینی.. بدن درد :| ‎· farahnaaz
عاخ عاخ ایشالا زود خوب میشی ‎· خانوم میم
@saye: ممنونم ‎· farahnaaz