کلا دیگه شاید پاک کنم نیام اینجا..
فرفر نبود به همه چی میرسیدم .. موکوم اومده زندگی برام نذاشته وقت گیره خیلی برام ‎· farahnaaz
:))) معتاد ‎· Mamad
ساعت بذار برای امدنت.... ‎· جولیا پندلتون
@mirzaie: دقیقا ‎· farahnaaz
@mousaviam2: همین کارو کردم ‎· farahnaaz