کلا دیگه شاید پاک کنم نیام اینجا..
فرفر نبود به همه چی میرسیدم .. موکوم اومده زندگی برام نذاشته وقت گیره خیلی برام ‎- farahnaaz
:))) معتاد ‎- Mamad
ساعت بذار برای امدنت.... ‎- جولیا پندلتون
@mirzaie: دقیقا ‎- farahnaaz
@mousaviam2: همین کارو کردم ‎- farahnaaz