جنتلمن باشین این جلف بازیا چیه آخه :دی
خب منو ک نمیگه :))))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
کدوم؟ :دی ‎- روانشناس
لیدی ام:-)) ‎- جولیا پندلتون
جنتل چیه؟از تَبَختُر میاد؟ ‎- نآمیرآツ
@mousaviam2: با تو نیستم..:* ‎- farahnaaz
@arash: ملعون :دی ‎- farahnaaz
@ravanshenas2016: با شما هم نیستم.. ‎- farahnaaz
واقعا ‎- farzaaneh
@mohamad: :)))))) ‎- farzaaneh
@arash: تو کلا باید بری مریخ و نیای :دی ‎- farahnaaz
@farzaaneh: میبینی تو رو خدا اصلا رعایت نمیکنن خانمای محترم هستن اینجا والا :دی ‎- farahnaaz
@farahnaaz توت فرنگی میکارن رو مریخ ، راسته ؟ :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: انار هم دارن :)) ‎- farahnaaz
هووووم من سر انار خیلی وحشی ام باهاش دوست باش :)))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™