:(((( شرمنده خدا شدم رفت :((( خیلی وجدانم ناارحته
تقصیر من شد ببخشید :( ‎- ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: نه عزیزم :**** ‎- farahnaaz
چرا؟عکس غذا؟ ‎- farzaaneh
کار هر روزته که خواهر من.میای اینجا دل مردم رو خون میکنی میری:)) ‎- farzaaneh
@farzaaneh: نه بگذریم حالا.. :* ‎- farahnaaz
@farzaaneh: دل تو هم خواست :)))) خب آخه فرق فوکوله.. شما که خودت هنرمندی ‎- farahnaaz
@farahnaaz: من هنرمندم؟!!! ‎- farzaaneh
@farzaaneh: نیستی یعنی؟ ‎- farahnaaz
@farahnaaz: نه ‎- farzaaneh