:(((( شرمنده خدا شدم رفت :((( خیلی وجدانم ناارحته
تقصیر من شد ببخشید :( ‎· ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: نه عزیزم :**** ‎· farahnaaz
چرا؟عکس غذا؟ ‎· farzaaneh
کار هر روزته که خواهر من.میای اینجا دل مردم رو خون میکنی میری:)) ‎· farzaaneh
@farzaaneh: نه بگذریم حالا.. :* ‎· farahnaaz
@farzaaneh: دل تو هم خواست :)))) خب آخه فرق فوکوله.. شما که خودت هنرمندی ‎· farahnaaz
@farahnaaz: من هنرمندم؟!!! ‎· farzaaneh
@farzaaneh: نیستی یعنی؟ ‎· farahnaaz
@farahnaaz: نه ‎· farzaaneh