های ها واریو؟؟ انی نیوز فرام یور موکوم :)
سلام. ‎· جولیا پندلتون
های عای عم عه ویندو ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mousaviam2: سلام خانمی خوبی؟ ‎· farahnaaz
@saeedgreen: وات؟ :دی ‎· farahnaaz
خوبم مرسی.خوبی خودت؟ ‎· جولیا پندلتون
I am a window :D ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mousaviam2: الحمدالله خوبم ‎· farahnaaz
@saeedgreen: میدونم چی میگی متوجه شدم تو کامنت :))))) بیمزه ‎· farahnaaz