های ها واریو؟؟ انی نیوز فرام یور موکوم :)
سلام. ‎- جولیا پندلتون
های عای عم عه ویندو ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mousaviam2: سلام خانمی خوبی؟ ‎- farahnaaz
@saeedgreen: وات؟ :دی ‎- farahnaaz
خوبم مرسی.خوبی خودت؟ ‎- جولیا پندلتون
I am a window :D ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mousaviam2: الحمدالله خوبم ‎- farahnaaz
@saeedgreen: میدونم چی میگی متوجه شدم تو کامنت :))))) بیمزه ‎- farahnaaz