اون موقع که هنوز مدرسه نمیرفتم همیشه این دوزندگی بالای خیاط خونه ها رو میخوندم 2 زندگی :))) همش به مامانم میگفت اینا یعنی 2 تا زندگی دارن
ضد یخ و میخوندم ض د ایخ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: : )) ‎- farahnaaz
@farahnaaz :بچه بدم خو:-)) ‎- جولیا پندلتون
با دنده سنگین برانید رو چی میخوندین احیانا؟ :دی ‎- آمیرزو
@aamirzo :همون با دنده سنگین برانید میخوندیم:-)) ‎- جولیا پندلتون
آخه بعضیا میخونن باد نده سنگین برانید :) ‎- آمیرزو
خب اون بعضیها به ما چه :دی اون م که اشتباه خوندم کلاس دوم بودم ‎- جولیا پندلتون
دوم ابتدایی البته ‎- جولیا پندلتون