معدود کسانی هستن که بعد ازدواج تغییر کنن
چه نوع تغییراتی ؟ ‎- بولوار نیوفسکی
@saeedlovely65: یعنی چی چه نوع تغییراتی؟ ‎- farahnaaz
معدود کسانی هستند که تغییر می کنند کلهم! ‎- soshyans
@bahrami: اینم درسته ‎- farahnaaz
مگه قراره تغییر کنن؟ ‎- مستانه
اتفاقا من خیلی دیدم که تغییر کنن. بستگی به آدمش داره. جنس آدمهای اطراف شما خوب بوده ‎- Myri∂m
شاید بالقوه هاشون بالفعل میشه ‎- آمیرزو
@mastaneh: نه کلا میگم.. اشاره به یه فید داره که یکی از دوستان گذاشته بود ‎- farahnaaz
یعنی خیلی از آدمهای اطراف من بعد از ازدواج تحت تاثیر شخصیت طرف مقابل و یا محیط قرار گرفتن و کلا با دوران مجردی خیلی فاصله گرفتن. طوری که انگار اصلا اون آدم نبودن. شخصیت تاثیرپذیر هست دیگه. نباشه اینطوری یه دفه تغییر نمی کنه ‎- Myri∂m
دقیقا دقیقا.. ‎- farahnaaz
منم دیدم کسانی و که بعد ازدواج کاملا توشخصیت طرف مقابل حل شدن و کلا یه آدم دیگه شدن. البته معمولا بعد چند سال که از جو می آن بیرون به اصل خودشون بر می گردن. ‎- Aliusha