بها دادن و احترام زیاد باعث میشه اطرافیان هوا ورشون داره :|
خوبی؟ چی شده؟! کی اذیتت کرده؟! ‎· RokhSaare
میگن بار اول لطفه براشون و دفعه های بعدی میشه وظیفه ‎· آمیرزو
کلا محل نده ‎· مستانه
@rokhsaare: ای خواهر جانممم تو رو دارم کافیه :*** ‎· farahnaaz
@aamirzo: دقیقا میشه حق مسلم لطف مکرر ‎· farahnaaz
@mastaneh: مستانه فامیل شوهره... دوس دارم بزنم نصفش کنم پورووو رو :دی ‎· farahnaaz
خوبی چو از حد بگذرد ، نادان گمان بد برد ‎· خانوم میم
@saye: آخ گفتی عزیزم ‎· farahnaaz