بها دادن و احترام زیاد باعث میشه اطرافیان هوا ورشون داره :|
خوبی؟ چی شده؟! کی اذیتت کرده؟! ‎- RokhSaare
میگن بار اول لطفه براشون و دفعه های بعدی میشه وظیفه ‎- آمیرزو
کلا محل نده ‎- مستانه
@rokhsaare: ای خواهر جانممم تو رو دارم کافیه :*** ‎- farahnaaz
@aamirzo: دقیقا میشه حق مسلم لطف مکرر ‎- farahnaaz
@mastaneh: مستانه فامیل شوهره... دوس دارم بزنم نصفش کنم پورووو رو :دی ‎- farahnaaz
خوبی چو از حد بگذرد ، نادان گمان بد برد ‎- خانوم میم
@saye: آخ گفتی عزیزم ‎- farahnaaz