این همه تنوع دارم تو آشپزی و دسر و کیک و .. ولی آخرش نتونستم یه ژله تزریقی درست کنم :|
من حتی تلاش هم نمی کنم واسه اش، به نظر خیلی کار بیهوده ای ه ‎- آیــــه!
@aye: نه هیچ کاری بیهوده نیست.. البته نظر شخصی منه ‎- farahnaaz
خب من به این فکر می کنم که توی این مدتی که میخوام بذارم واسه این کار میتونم هزارتا کار مفیدتر کنم ‎- آیــــه!
@aye: بعله البته از اون لحاظ خوب بهتره.. ولی یه ژله تزریقی نهایت 1 ساعت کار ببره ‎- farahnaaz