چند روزه خیلی به مرگ فکر میکنم :|
منم ... ‎- جولیا پندلتون
@reza: خوبه ‎- farahnaaz
من ‎- LilaC
یه جوریه ‎- farahnaaz
من اصلا ‎- hadi
@hadinik: به نظر من گاهی اوقات فکر کنیم خوبه ‎- farahnaaz
کارمه ‎- farzaaneh
وقتش برسه خودش میاد فکر کردن نداره ‎- hadi
@farzaaneh: نه همیشه دیگه.. ‎- farahnaaz
@hadinik: نظر شخصی منه که گاهی اوقات لازمه.. خیلی بهمون نزدیکه آخه ‎- farahnaaz
تقریبا هر روز ‎- farzaaneh