چند روزه خیلی به مرگ فکر میکنم :|
منم ... ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :| ‎· farahnaaz
@reza: خوبه ‎· farahnaaz
من ‎· LilaC
یه جوریه ‎· farahnaaz
من اصلا ‎· hadi
@hadinik: به نظر من گاهی اوقات فکر کنیم خوبه ‎· farahnaaz
کارمه ‎· farzaaneh
وقتش برسه خودش میاد فکر کردن نداره ‎· hadi
@farzaaneh: نه همیشه دیگه.. ‎· farahnaaz
@hadinik: نظر شخصی منه که گاهی اوقات لازمه.. خیلی بهمون نزدیکه آخه ‎· farahnaaz
تقریبا هر روز ‎· farzaaneh