اساتید در مورد منت کشی چی فکر میکنید ؟
نظرتون چیه؟ ‎- farahnaaz
بسته به شرایط داره خب ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: مثلا چه شرایطی؟ من همیشه بیزارم از منت کشی :دی ‎- farahnaaz
مثلا برا طرف خیلی ارزش قائل باشم و زده باشم نیست و نابودش کرده باشم :)) ‎- SaeedTheGiraffe ?
بستگی به شرایط داره. وقتی اشتباه از خود آدم باشه و طرف هم عزیز، چرا که نه؟ ‎- Myri∂m
:)))))))))) @saeedgreen ‎- farahnaaz
@myriam: من برام سخته :))) البته که بعضی مواقع قضیه کلا فرق میکنه و مجبورم ‎- farahnaaz
یک بیت شعر عامیانه در زمینه اجتناب از منت کشی در دوران جوانی وجود دارد که بنده به علت رعایت شئونت اخلاقی از بیان آن اجتناب مینایم ‎- Ehsan Sh
@ehsan957: مرسی از اینکه شئونات اخلاقی رو رعایت میکنید . ‎- farahnaaz
اگه طرف ارزشش رو داشتهباشه خوب است مگرنع حرام است ‎- نآمیرآツ
یادم میره قهر بودم:-(... ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: :(((( ‎- farahnaaz
متاسفانه ...ضایع میشم ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: خیلی بده ‎- farahnaaz
منت خدای را عزوجل ‎- Ehsan Sh
تا یکی دو بار به شرط اینکه احساس کنی توی اون دلخوری خودت مقصر بودی ... بعد اون دیگه جایز نیست ‎- Caspian
@ehsan957: اوهووم ‎- farahnaaz
@caspianir: کلا خوشم نمیاد ‎- farahnaaz