Avatar for farahnaaz
اساتید در مورد منت کشی چی فکر میکنید ؟
Comment
نظرتون چیه؟ ‎· farahnaaz
Comment
بسته به شرایط داره خب ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
@saeedgreen: مثلا چه شرایطی؟ من همیشه بیزارم از منت کشی :دی ‎· farahnaaz
Comment
مثلا برا طرف خیلی ارزش قائل باشم و زده باشم نیست و نابودش کرده باشم :)) ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment
بستگی به شرایط داره. وقتی اشتباه از خود آدم باشه و طرف هم عزیز، چرا که نه؟ ‎· Myri∂m
Comment
:)))))))))) @saeedgreen ‎· farahnaaz
Comment
@myriam: من برام سخته :))) البته که بعضی مواقع قضیه کلا فرق میکنه و مجبورم ‎· farahnaaz
Comment
یک بیت شعر عامیانه در زمینه اجتناب از منت کشی در دوران جوانی وجود دارد که بنده به علت رعایت شئونت اخلاقی از بیان آن اجتناب مینایم ‎· احسان
Comment
@ehsan957: مرسی از اینکه شئونات اخلاقی رو رعایت میکنید . ‎· farahnaaz
Comment
اگه طرف ارزشش رو داشتهباشه خوب است مگرنع حرام است ‎· نآمیرآツ
Comment
یادم میره قهر بودم:-(... ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: :(((( ‎· farahnaaz
Comment
متاسفانه ...ضایع میشم ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: خیلی بده ‎· farahnaaz
Comment
اهوم @farahnaaz ‎· mousaviam2
Comment
منت خدای را عزوجل ‎· احسان
Comment
تا یکی دو بار به شرط اینکه احساس کنی توی اون دلخوری خودت مقصر بودی ... بعد اون دیگه جایز نیست ‎· Caspian
Comment
@ehsan957: اوهووم ‎· farahnaaz
Comment
@caspianir: کلا خوشم نمیاد ‎· farahnaaz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place