امروز همه ماه عسل و خاطراتش مرور شد .. یادش بخیر
ماه عسل کجا رفتین?:) ‎- ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: (ترکیه (استانبول . ازمیر ‎- farahnaaz
به به چه خوب :) ‎- ♥rehanefarahani♥
@reyhanefarahani: ممنونم :) ‎- farahnaaz