کوفته فرح پز
photo_2016-02-07_22-48-10.jpg
رونوشت به جناب میر آرش که منتظر کوفته بودن :دی ‎· farahnaaz
بح بح - نوش جان ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@farahnaaz: ((: کوفته ی نازنین ما پَنجابی های نازنین از کوفته ی عزیز شما عزیزان کمی متفاوت تر می باشد http://mqmalik.blogspot.de/2014/10/lunch-made-by-mq-malik-thu... ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
نوش جان ‎· جولیا پندلتون
@mqmalik: ممنونم.. @mqmalik بح بح نوش جان @mousaviam2 سپاسگذارم عزیزم ‎· farahnaaz
@mqmalik: دقیقا ولی متفاوت هست با کوفته من ملک عزیز ‎· farahnaaz
@mqmalik: کوفته من متفاوته دقیقا ملک عزیز ‎· farahnaaz
@farahnaaz: در متفاوت بودن غذا هایی که شما میپزد هیچ شکی نیست - غذا و آشپزیتون واقعن خیلی عالیه :) منظورم فقط این بود که رسیپی کوفته پاکستانی با رسیپی کوفته ایرانی تفاوت داره :) ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ۰ ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: نه نه من اصلا منظورم تبلیغ کار و آشپزی خودم نبود ملک جان.. منظورم متفاوت بودن طرز تهیه کوفته ها بود :)) ‎· farahnaaz
@farahnaaz: من ولی منظورم صد در صد همین بود که هر چیزم که مربوط و مرتبط به دستپخت و آشپزی و سلیقه شماس اون واقعن فوق العاده س :) ‎· ‌ ‌ma∟ıĸ
@mqmalik: شما لطف دارین در هر صورت به من ملک جان ‎· farahnaaz
ععع دالی :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: فیدهای سال قبل هعی عمر نیز بگذرد ‎· farahnaaz
@farahnaaz دیده بودمش همون اول اما خودمو چس کردم کامنت نذاشتم :))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™