برف و بارون میاد اینجا
اینجا برف و باد ‎· جولیا پندلتون
اینجا کوفتم نمیاد از آسمون:| ‎· نآمیرآツ
@mousaviam2: عالیه عالی ‎· farahnaaz
@mohamad: خدا رحمتشو رو برای شما هم میفرسته نگران نباش ‎· farahnaaz
اره خیلی خوبه @farahnaaz ‎· جولیا پندلتون