برف و بارون میاد اینجا
اینجا برف و باد ‎- جولیا پندلتون
اینجا کوفتم نمیاد از آسمون:| ‎- نآمیرآツ
@mousaviam2: عالیه عالی ‎- farahnaaz
@mohamad: خدا رحمتشو رو برای شما هم میفرسته نگران نباش ‎- farahnaaz
اره خیلی خوبه @farahnaaz ‎- جولیا پندلتون