ابروهام چند روزه خیلی خارش گرفتن یعنی ریزش میگیرن ؟
نمیدونم ‎- جولیا پندلتون
چرب کن با روغن بادوم یا روغن زیتون ‎- پریســــا
@parisa: ممنونم عزیزم ‎- farahnaaz