ابروهام چند روزه خیلی خارش گرفتن یعنی ریزش میگیرن ؟
نمیدونم ‎· جولیا پندلتون
چرب کن با روغن بادوم یا روغن زیتون ‎· پریســــا
@parisa: ممنونم عزیزم ‎· farahnaaz