چه ساکته اینجا؟ خبریه؟
من در جریان نیستم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پس اینجایی چیکار میکنی شما؟ :دی ‎- farahnaaz
من نبودم ، یه چندبار سر زدم فقط:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
میدونم که به ولنتاین مربوط نیست فقط :)) ‎- Mamad
@mirzaie::)))))))) ‎- farahnaaz
@farahnaaz: :))) ‎- Mamad