چه ساکته اینجا؟ خبریه؟
من در جریان نیستم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: پس اینجایی چیکار میکنی شما؟ :دی ‎· farahnaaz
من نبودم ، یه چندبار سر زدم فقط:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
میدونم که به ولنتاین مربوط نیست فقط :)) ‎· Mamad
@mirzaie::)))))))) ‎· farahnaaz
@farahnaaz: :))) ‎· Mamad