خونه مامان جونم با رخساره جوونم .. :)))) اصن همه چی عالیه
بوسهاي واقعني تقديمتان:******** ‎- Seety
به به، سلام برسونید :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
به به :) به سلامتی ‎- Mamad
@1seety1: :******** ماچچچچ محکم ‎- farahnaaz
@saeedgreen: بزرگیتونو میرسونم ‎- farahnaaz
@mirzaie: ممنون سلامت باشی ممد خان ‎- farahnaaz
اوه ! ممد خان :)) بالیوود ‎- Mamad
بزرگی از خودتونه :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie: یادش بخیرررررر :)) ‎- farahnaaz
@saeedgreen: :)) بزرگوارین ‎- farahnaaz