خونه مامان جونم با رخساره جوونم .. :)))) اصن همه چی عالیه
بوسهاي واقعني تقديمتان:******** ‎· Seety
به به، سلام برسونید :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
به به :) به سلامتی ‎· Mamad
@1seety1: :******** ماچچچچ محکم ‎· farahnaaz
@saeedgreen: بزرگیتونو میرسونم ‎· farahnaaz
@mirzaie: ممنون سلامت باشی ممد خان ‎· farahnaaz
اوه ! ممد خان :)) بالیوود ‎· Mamad
بزرگی از خودتونه :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@mirzaie: یادش بخیرررررر :)) ‎· farahnaaz
@saeedgreen: :)) بزرگوارین ‎· farahnaaz