بفرمایید صبحانه به سعی رخی جوووووووووونم. :D
IMG_20160212_101153.jpg
البته که دوساعت پیش نوش جان شد. :D ‎- farahnaaz
نوش جان ‎- Ehsan Sh
نوش جان خانمی ‎- elahep8387
@ehsan957 ممنونم :) ‎- farahnaaz
@elahep8387: مرسی خانمی :) ‎- farahnaaz
@saeedgreen: :))))) قلبت رو بگیر نیفته ‎- farahnaaz
یه ذره دیر شده:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
به به نوش جان ‎- Shiva
(: بح بح - چه خوشگل - کاملا با سلیقه و شیک - نوش جان ‎- ‌ ‌ma∟ıĸ
عالی ‎- p@Ris
@saeedgreen: :)))) ‎- farahnaaz
@shiwa: ممنونم شیوا جون ‎- farahnaaz
@mqmalik: مرسیییییی ملک خان محترم و خوب.. سلیقه شما هم قابل تحسین همیشگی است :)) ‎- farahnaaz
@paris: ممنننوونم :** ‎- farahnaaz