رای ندادم هیچ کی هم نیست باهاش برم رای بدم :((( حس تنها رفتن رای دادن نیست
منم رای ندادم ‎· جولیا پندلتون
برادر شوهرت وضعیتش چطوره؟ ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: انصراف داد ‎· farahnaaz
چه خوب ‎· جولیا پندلتون