رای ندادم هیچ کی هم نیست باهاش برم رای بدم :((( حس تنها رفتن رای دادن نیست
منم رای ندادم ‎- جولیا پندلتون
برادر شوهرت وضعیتش چطوره؟ ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: انصراف داد ‎- farahnaaz
چه خوب ‎- جولیا پندلتون