باز من مریض شدم :(
پوووف!! ‎- جولیا پندلتون
سرما؟ ‎- farzaaneh
احتمالاً ویتامین و مواد معدنی بدنت کم شده! ‎- جولیا پندلتون
@farzaaneh @mousaviam2 نه سرما نه ‎- farahnaaz
@mousaviam2: آره مسموم شدم ‎- farahnaaz
ای بابا :| ‎- SaeedTheGiraffe ?