باز من مریض شدم :(
پوووف!! ‎· جولیا پندلتون
سرما؟ ‎· farzaaneh
احتمالاً ویتامین و مواد معدنی بدنت کم شده! ‎· جولیا پندلتون
@farzaaneh @mousaviam2 نه سرما نه ‎· farahnaaz
@mousaviam2: آره مسموم شدم ‎· farahnaaz
ای بابا :| ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :( ‎· farahnaaz