سلام به دوستان عزیز.
خییییییییییییییییییلی کم پیدا شدی شما چرا آخه؟ ‎· SaeedTheGiraffe ?
سلام ‎· روانشناس
@saeedgreen: :(( درگیر زندگی و کار ‎· farahnaaz
این درگیریا خیلی خوبن، ایشالا به خوشی باشه :) ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :) مرسی ‎· farahnaaz