سلام به دوستان عزیز.
خییییییییییییییییییلی کم پیدا شدی شما چرا آخه؟ ‎- SaeedTheGiraffe ?
سلام ‎- روانشناس
@saeedgreen: :(( درگیر زندگی و کار ‎- farahnaaz
این درگیریا خیلی خوبن، ایشالا به خوشی باشه :) ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: :) مرسی ‎- farahnaaz