موهامو خاص رنگ کردم به کسی هم نگفتم چه رنگیه.. اسمایل حسودی و خاص بودن :))))))))))