هوای اینجا بهشتههههههههههه بهشتتتتت . توصیه میکنم سفر به لرستان رو به برنامه های بهاریتون اضافه کنین.. واقعا زیباست
موافقم ‎· جولیا پندلتون