#بهشت زیبا
photo_2016-04-01_23-08-50.jpg
واقعا هم بهشته ‎- 52salam52
@52salam52: ایران اومدین حتما بیاین .. در خدمتیم ‎- farahnaaz
الان من بگم کجاست؟خارجی محسوب میشم؟:-)) ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: کجاست یعنی؟ بوگو ‎- farahnaaz
سلام....رسیدن به خیر...نبودی خیلی وقتا ‎- روانشناس
خب من که نمیدونم کجاست:-))ولی حسم میگه کاکا رضاست!؟ ‎- جولیا پندلتون
@ravanshenas2016: :)) سلام.. ممنونم... درگیر زندگی و کار.. ‎- farahnaaz
@mousaviam2: نچ نچ نچ ‎- farahnaaz
دیدی گفتم خارجی شدم:-)) ‎- جولیا پندلتون