#بهشت زیبا
photo_2016-04-01_23-08-50.jpg
واقعا هم بهشته ‎· 52salam52
@52salam52: ایران اومدین حتما بیاین .. در خدمتیم ‎· farahnaaz
الان من بگم کجاست؟خارجی محسوب میشم؟:-)) ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: کجاست یعنی؟ بوگو ‎· farahnaaz
سلام....رسیدن به خیر...نبودی خیلی وقتا ‎· روانشناس
خب من که نمیدونم کجاست:-))ولی حسم میگه کاکا رضاست!؟ ‎· جولیا پندلتون
@ravanshenas2016: :)) سلام.. ممنونم... درگیر زندگی و کار.. ‎· farahnaaz
@mousaviam2: نچ نچ نچ ‎· farahnaaz
دیدی گفتم خارجی شدم:-)) ‎· جولیا پندلتون