فیدمون نمیاد
چه عجب ازین ورا عروس خانوم :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: سعادت نداریم سعید جان :) ‎- farahnaaz
عععع کوفته :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: چرا منو نداری پس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :))) سال جدید ماهی دوست داره ‎- farahnaaz
@farahnaaz هووووم بلاک بازی کرده بودیمااا :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
ماهی شکم پرررر ♥♥♥ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash:خیجالت بکشششششششششش :)))) ‎- farahnaaz
باز چراااااا ؟ :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: :))) ‎- farahnaaz
@arash: بلاک و اینا ترا عیبه ‎- farahnaaz
ماهی شکم پرررر با سبزی های تازززه و ترشی فراوووون ، آخخخ دهنم آب افتااد :دی ، بلاک خوووبه :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: :)) ‎- farahnaaz
نفرمایین کم سعادتی ماست :) ‎- SaeedTheGiraffe ?