تا این حد آسایش فراهم شده .. دلمه پیچ هم به بازار رسید :))))