خسته شدم.. اهههههههههههههه.. اینجا هم نمیشه درد دل کرد
بگو :-) ‎- جولیا پندلتون
بهش میگن خود سانسوری ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™