بارون شدید صداش میاد.. منم عاشققققققققققق بارونممم :)) به و به
خیلی شدیده ...از الان عزا گرفتم:-/ ‎- جولیا پندلتون
هنوزم داره میاد ‎- جولیا پندلتون
و همچنان باران ‎- farahnaaz