بارون شدید صداش میاد.. منم عاشققققققققققق بارونممم :)) به و به
خیلی شدیده ...از الان عزا گرفتم:-/ ‎· جولیا پندلتون
هنوزم داره میاد ‎· جولیا پندلتون
و همچنان باران ‎· farahnaaz