کانال 3 جالبه.. سام درخشانی و این حرفاااا :))))
ایران نداریم :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: خارجکییییی.. پس دربی نمیخوای ببینی؟؟ ‎- farahnaaz
@farahnaaz اونا رو هم نداریم زیاد :))))) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: نا امید شدیم ازت ‎- farahnaaz
خب فوتبالی نیستم :دی ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
لایک مرامی وگرنه من فوتبالی نیستم:)) ‎- مستانه
@mastaneh: قربونتتتت ‎- farahnaaz