کانال 3 جالبه.. سام درخشانی و این حرفاااا :))))
ایران نداریم :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: خارجکییییی.. پس دربی نمیخوای ببینی؟؟ ‎· farahnaaz
@farahnaaz اونا رو هم نداریم زیاد :))))) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: نا امید شدیم ازت ‎· farahnaaz
خب فوتبالی نیستم :دی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
لایک مرامی وگرنه من فوتبالی نیستم:)) ‎· مستانه
@mastaneh: قربونتتتت ‎· farahnaaz